Regulamin Konkursu „Za co lubimy Jerzego Kryszaka” 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Konkurs „Za co lubimy Jerzego Kryszaka” organizowany jest przez Zarząd Obiektów Sportowych z siedzibą w Koszalinie przy ul. Jedności 4.
 3. Fundatorem nagród jest Zarząd Obiektów Sportowych sp. z o.o.
 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:

a)      Pracowników oraz ich rodzin w najbliższym stopniu pokrewieństwa,

b)      Osób, które brały udział w przygotowaniu konkursu,

c)       Osób nieposiadających pełnej zdolności prawnej.

 

 1. Czas trwania Konkursu
 2. Konkurs jest organizowany przez Zarząd Obiektów Sportowych od 10.04.2013 r. od godziny 12:00 do 14.05.2013 r. do godziny 12:00 na stronie www.hala.koszalin.pl w zakładce z konkursem „Za co lubimy Jerzego Kryszaka?”.

 

 1. Przebieg konkursu:
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wymyślenie oraz napisanie w komentarzu na stronie www.hala.koszalin.pl  w zakładce z konkursem odpowiedzi na pytania „Za co lubimy Jerzego Kryszaka?”.
 3. Jeden Uczestnik Konkursu może umieścić tylko jedno uzasadnienie.
 4. Uzasadnienie należy umieścić wyłącznie w miejscu do tego wskazanym, podając przy tym swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Zgłaszając się do Konkursu każdy Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego warunki.
 5. Po zakończeniu trwania Konkursu spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi Jury konkursowe wybierze ich zdaniem najciekawszą, która zostanie nagrodzona.

 

 1. Jury konkursowe
 2. W celu wyłonienia zwycięzcy najlepszego uzasadnienia na pytanie konkursowe „Za co lubimy Jerzego Kryszaka” zostanie powołane specjalne Jury Konkursowe w składzie: Mariusz Kwiatkowski, Damian Zydel, Emilia Kuchta, Katarzyna Sławińska, wybierze ich zdaniem najlepszą odpowiedź.
 3. Jury Konkursowe w wyborze będzie kierowało się następującymi kryteriami: kreatywnością, oryginalnością, czytelnością oraz pomysłowością.
 4. Jury Konkursowe zastrzega sobie prawo do usunięcia uzasadnienia, które narusza dobre obyczaje, zawiera treści wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, odnosi się do polityki i religii oraz narusza prawa autorskie.
 5. Decyzje podjęte przed Jury Konkursowe są ostateczne i nie podlegają zmianom.

 

 1. Nagrody
 2. Za najlepsze uzasadnienie przewidziana została podwójna wejściówka na II Koszalińską Noc Kabaretową pn. „Postrzyżyny czyli jubileusz Jerzego Kryszaka”, która odbędzie się 17 maja 2013 roku o godzinie 19:00 w Amfiteatrze przy ulicy Piastowskiej 7.
 3. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o zamianę wygranych wejściówek na wartość nagrody w pieniądzu.
 4. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o zamianę wygranych wejściówek na inne wejściówki.


 1. Odbiór nagród
 2. Najlepsza odpowiedź na pytanie konkursowe „Za co lubimy Jerzego Kryszaka” wraz z imieniem oraz nazwiskiem Laureata zostanie opublikowana na stronie www.hala.koszalin.pl najpóźniej 12 godzin od zakończenia Konkursu, a zwycięzca o wygranej zostanie powiadomiony o wygranej drogą e-mailową.
 3. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomości oraz potwierdzić jej otrzymanie.
 4. W przypadku braku nawiązania kontaktu z Laureatem w ciągu 24 godzin, Nagroda przechodzi na osobę, której, zdaniem Jury, uzasadnienie zajęło drugie miejsce.
 5. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać Nagrodę w kasach Hali Widowiskowo – Sportowej po okazaniu dokumentu tożsamości najpóźniej 17 maja 2013 r.  
 6. Nieodebrana Nagroda przepada, a Laureatowi nie przysługują do tego żadne roszczenia.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Laureat spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator może zażądać podania dodatkowych danych w celu weryfikacji Laureata. W przypadku odmowy Organizator ma prawo odmówić przyznania Nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby wyłonienia Laureata Konkursu oraz wydania Nagrody.
 5. Reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi pisemnie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dokładnym uzasadnieniem powodu reklamacji przy zachowaniu podstawowych zasad pisowni.  Reklamacja zostanie uwzględniona w terminie 7 dni roboczych od jej zgłoszenia, a od decyzji nie przysługuje żadne odwołanie.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu jest obowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

 

Kalendarz wydarzeń

styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Najnowsze galerie