Regulamin Konkursu „Okrzyk Kibica”

 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Konkurs „Okrzyk Kibica” organizowany jest przez Zarząd Obiektów Sportowych z siedzibą w Koszalinie przy ul. Jedności 4.
 3. Fundatorem nagród jest AZS Koszalin.
 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:

a)      Pracowników oraz ich rodzin w najbliższym stopniu pokrewieństwa,

b)      Osób, które brały udział w przygotowaniu konkursu,

c)       Osób nieposiadających pełnej zdolności prawnej.

 

 

 1. Czas trwania Konkursu
 2. Konkurs jest organizowany przez Zarząd Obiektów Sportowych od 25 lutego, godzina 17:00 do 1 marca, godzina 17:00 na stronie www.hala.koszalin.pl
  1. Przebieg konkursu:
  2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wymyślenie oraz napisanie w komentarzu na stronie www.hala.koszalin.pl Okrzyku Kibica zagrzewającego drużynę AZS-u Koszalin do walki, przy czym okrzyk powinien być własnym dziełem do tej pory niewykorzystywanym na meczach AZS-u Koszalin.
  3. Jeden Uczestnik Konkursu może umieścić tylko jeden Okrzyk Kibica.
  4. Okrzyk Kibica należy umieścić wyłącznie w miejscu do tego wskazanym, podając przy tym swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Zgłaszając się do Konkursu każdy Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego warunki.
  5. Po zakończeniu trwania Konkursu spośród wszystkich nadesłanych okrzyków Jury wybierze najciekawszy Okrzyk Kibica, który zostanie nagrodzony.

 

 1. Jury konkursowe
 2. W celu wyłonienia zwycięzcy najlepszego Okrzyku Kibica zostanie powołane specjalne Jury Konkursowe w składzie Emilia Kuchta, Mariusz Kwiatkowski, Katarzyna Sławinska, Damian Zydel , które wybierze ich zdaniem najlepszy Okrzyk Kibica.
 3. Jury Konkursowe w wyborze najlepszego Okrzyku Kibica będzie kierowało się następującymi kryteriami: kreatywnością, oryginalnością, czytelnością oraz pomysłowością.
 4. Jury Konkursowe zastrzega sobie prawo do usunięcia Okrzyku Kibica, który narusza dobre obyczaje, zawiera treści wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, odnosi się do polityki i religii oraz narusza prawa autorskie.
 5. Decyzje podjęte przed Jury Konkursowe są ostateczne i nie podlegają zmianom.

 

 

 

 1. Nagrody
 2. Za najlepszy Okrzyk Kibica przewidziana została podwójna wejściówka na mecz AZS Koszalin – Anwil Włocławek, który odbędzie się 4 marca o godzinie 19:00 na Hali Widowiskowo – Sportowej przy ulicy Śniadeckich 4.
 3. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia do zmiany rzędu oraz miejsca na inne niż te wskazane przez Organizatora.
 4. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o zamianę wygranych wejściówek na wartość nagrody w pieniądzu.
 5. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o zamianę wygranych wejściówek na inne wejściówki.

 

 

 1. Odbiór nagród
 2. Najlepszy Okrzyk Kibica wraz z imieniem oraz nazwiskiem Laureata zostanie opublikowany na stronie www.hala.koszalin.pl najpóźniej 48 godzin od zakończenia Konkursu, a zwycięzca o wygranej zostanie powiadomiony o wygranej drogą e-mailową.
 3. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomości oraz potwierdzić jej otrzymanie.
 4. W przypadku braku nawiązania kontaktu z Laureatem w ciągu 24 godzin, Nagroda przechodzi na osobę, której zdaniem Jury Okrzyk Kibica zajął drugie miejsce.
 5. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać Nagrodę w kasach Hali Widowiskowo – Sportowej po okazaniu dokumentu tożsamości najpóźniej w dniu meczu (4 marca 2013 r.).
 6. Nieodebrana Nagroda przepada, a Laureatowi nie przysługują do tego żadne roszczenia.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Laureat spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator może zażądać podania dodatkowych danych w celu weryfikacji Laureata. W przypadku odmowy Organizator ma prawo odmówić przyznania Nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby wyłonienia Laureata Konkursu oraz wydania Nagrody.
 5. Reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi pisemnie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dokładnym uzasadnieniem powodu reklamacji przy zachowaniu podstawowych zasad pisowni.  Reklamacja zostanie uwzględniona w terminie 7 dni roboczych od jej zgłoszenia, a od decyzji nie przysługuje żadne odwołanie.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu jest obowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

 

Kalendarz wydarzeń

styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Najnowsze galerie