Deklaracja dostępności

 

Zarząd Obiektów Sportowych sp. z o.o. w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zos.koszalin.ibip.pl
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

 

Informacje na temat procedury

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Wójciak, e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 605 141 333 (Biuro Hali). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich 4, Koszalin.

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście główne do Hali Widowiskowo-Sportowej dla publiczności znajduje się przy ulicy Śniadeckich 4 od strony kompleksu Politechniki Koszalińskiej. Wejście techniczne do obiektu, w tym wejście dla pracowników, znajduje się natomiast od strony ulicy Chrząszczyńskiego. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Hala dysponuje windą, jak również bramą wjazdową dla samochodów osobowych i dostawczych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze obiektu. Ponadto na czas imprez o charakterze masową istnieje możliwość otwarcia dodatkowej liczby wejść do obiektu.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W Hali Widowiskowo-Sportowej do dyspozycji jest winda znajdująca się w korytarzu głównym, od strony wejścia technicznego do obiektu. Winda umożliwia przemieszczanie się na poziom -1, parter, poziom 1 i poziom 2. Ponadto w budynku znajdują się schody i balustrady schodów, które są zgodne z prawem budowlanym. Ponadto, zgodnie z opinią ekspertów ds. bezpieczeństwa na terenie areny głównej przebywać może maksymalnie 4500 osób.

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indykacyjnych.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu Hali Widowiskowo-Sportowej znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację należy zawrzeć.

Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2022
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najnowsze galerie