REGULAMIN
zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w Koszalinie

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W ramach organizowanego w Koszalinie „Cyfrowego Dnia z TVP” odbędzie się zbiórka elektrośmieci. Organizatorem akcji jest Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie.
2. Zbiórka przeprowadzona zostanie w niedzielę, 19 maja 2013 roku, na placu przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie przy ulicy Śniadeckich 4 w godzinach od 12:00 do 15:30.
3. Przez „Elektrośmieci” rozumieć należy zużyte i przeznaczone do wyrzucenia: telewizory, lodówki, radioodbiorniki, pralki, zmywarki do naczyń, itp. Osoby, które przyniosą sprzęt o dużych i średnich gabarytach (tj. minimalna wielkość – standardowa kuchenka mikrofalowa), będą mogły wypełnić przygotowany kupon
i wziąć udział w konkursie, w którym zostanie przyznana nagroda rzeczowa.

UCZESTNICY KONKURSU

4. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt. 5 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
5. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie.
6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
KOMISJA KONKURSOWA

7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję Konkursową.
W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.
8. Komisja Konkursowa dokona losowania kuponów o godzinie 15:30 na scenie przy Hali Widowiskowo-Sportowej. Za kupon zwycięski uważa się pierwszy poprawnie wypełniony wylosowany kupon.
NAGRODY

9. Nagrodą główną w konkursie jest: telewizor LG 39LN5400.
Fundatorem nagrody jest: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Nagrody pocieszenia ufundował: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

10. Warunkiem odebrania nagród jest obecność podczas losowania zwycięskich kuponów w trakcie imprezy pn. „Cyfrowy Dzień z TVP”, które rozpocznie się 19 maja o godz. 15:30 na scenie przy Hali Widowiskowo-Sportowej oraz odpowiedź na pytanie konkursowe zadane przez organizatorów. W przypadku braku prawidłowej odpowiedzi wybrana zostanie kolejna osoba.
Podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) zostanie uiszczony przez organizatora.
11. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu
w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
14. We wszystkich przypadkach, które nie są ujęte w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje organizator.

Kalendarz wydarzeń

listopad 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1


Najnowsze galerie